لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (36)
تالیف (41)
ترجمه (0)
تهران (39)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گل به صنوبر چه کرد؟ قصه‌های ایرانی
نويسنده:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی ؛ تدوين:سیداحمد وکیلیان ؛ نقاش:لیلی تقی‌پور - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 556 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 2000 نسخه - 38000 ریال - 8 -0895-00-964 انتخاب
2- گل به صنوبر چه کرد؟ قصه‌های ایرانی
نويسنده:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 556 صفحه - چاپ 2 سال 1359 - انتخاب
3- گل پونه
نويسنده:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی - نشر نویسنده - 30 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 2000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
4- ریشه‌های تاریخی امثال و حکم
نويسنده:مهدی پرتوی‌آملی ؛ ويراستار:کامران بزرگ‌نیا ؛ مقدمه:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی - سنایی - 603 صفحه - جلد 1 - چاپ 2 سال 1370 - 2300 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
5- فردوسی‌نامه: مردم و شاهنامه
نويسنده:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی - علمی - 370 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 3000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
6- دیوان خواجه حافظ شیرازی: با تصحیح و سه مقدمه و حواشی و تکمیلی و کشف الابیات و...
نويسنده:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی - جاویدان - 770 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1372 - 3300 نسخه - 7200 ریال - انتخاب
7- جشنها و آداب و معتقدات زمستان: استانهای آذربایجان و همدان
نويسنده:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 236 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 1500 نسخه - 11000 ریال - 3 -0696-00-964 انتخاب
8- گل به صنوبر چه کرد؟ قصه های ایرانی
نويسنده:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 556 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1500 نسخه - 32000 ریال - 8 -0895-00-964 انتخاب
9- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی
گردآورنده:محمد حسینی‌شیرازی ؛ به‌اهتمام:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی - جاویدان - 788 صفحه - وزیری - چاپ 6 سال 1367 - 3300 نسخه - 2100 ریال - انتخاب
10- ریشه‌های تاریخی امثال و حکم
نويسنده:مهدی پرتوی‌آملی ؛ ويراستار:کامران بزرگ‌نیا ؛ مقدمه:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی - سنایی - 1198 صفحه - (در2جلد ) - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1374 - 3300 نسخه - 24000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5