لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (163)
تالیف (196)
ترجمه (2)
تهران (193)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (45)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (198) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بی بال فرین
نويسنده:قیصر امین‌پور - نیک‌آیین - 54 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 8 -26-7356-964-978 انتخاب
2- آینه‌های ناگهان: گزیده شعرهای 64 - 71
شاعر:قیصر امین‌پور - نشر افق - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1393 - 3000 نسخه - 85000 ریال - 1 -49-6003-964-978 انتخاب
3- گزینه اشعار قیصر امین‌پور
شاعر:قیصر امین‌پور - مروارید - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 3300 نسخه - 8500 ریال - 6 -65-6026-964 انتخاب
4- شعر و کودکی
نويسنده:قیصر امین‌پور - مروارید - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3300 نسخه - 18000 ریال - 2 -44-8838-964-978 انتخاب
5- گلها همه آفتابگردانند
شاعر:قیصر امین‌پور - مروارید - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 5500 نسخه - 24000 ریال - 6 -10-5881-964-978 انتخاب
6- تنفس صبح: گزیده دو دفتر شعر (تنفس صبح، در کوچه آفتاب)
شاعر:قیصر امین‌پور - سروش - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 1 -961-376-964-978 انتخاب
7- گلها همه آفتابگردانند
شاعر:قیصر امین‌پور - مروارید - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1398 - 550 نسخه - 220000 ریال - 6 -10-5881-964-978 انتخاب
8- گزینه اشعار قیصر امین‌پور
شاعر:قیصر امین‌پور - مروارید - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 29 سال 1399 - 1100 نسخه - 390000 ریال - 0 -65-6026-964-978 انتخاب
9- بی بال پریدن
نويسنده:قیصر امین‌پور - نشر افق - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1393 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 8 -78-6003-964 انتخاب
10- بی بال پریدن: برای دوره راهنمایی و دبیرستان
نويسنده:قیصر امین‌پور - نشر افق - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20