لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (3)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش نوین مبانی اجرای موسیقی
نويسنده:شریف لطفی ؛ ويراستار:غلام‌محمد قره‌چمنی - دانشگاه هنر - 196 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 4 -57-6218-964-978 انتخاب
2- اندیشه‌های موسیقایی
نويسنده:شریف لطفی - دیبایه - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -38-5613-600-978 انتخاب
3- روش نوین مبانی اجرای موسیقی
نويسنده:شریف لطفی ؛ ويراستار:غلام‌محمد قره‌چمنی - دانشگاه هنر - 192 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 0 -35-6218-964 انتخاب
4- اندیشه‌های موسیقایی
نويسنده:شریف لطفی - دیبایه - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 4 -38-5613-600-978 انتخاب
5- روش نوین مبانی اجرای موسیقی
نويسنده:شریف لطفی ؛ ويراستار:غلام‌محمد قره‌چمنی - دانشگاه هنر - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 4 -57-6218-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1