لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (21)
تالیف (36)
ترجمه (2)
تهران (38)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مادر آدم‌نباتی
نويسنده:ضحی کاظمی ؛ ويراستار:محمد یوسفی ؛ تصويرگر:سوسن آذری - هوپا - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 9 -16-8655-600-978 انتخاب
2- گیتار
نويسنده:ضحی کاظمی ؛ ويراستار:مائده فلاح - کتاب کوچه - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 5 -67-6974-600-978 انتخاب
3- مادر آدم‌نباتی
نويسنده:ضحی کاظمی ؛ ويراستار:محمد یوسفی ؛ تصويرگر:سوسن آذری - هوپا - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 9 -16-8655-600-978 انتخاب
4- مادر آدم‌نباتی
نويسنده:ضحی کاظمی ؛ ويراستار:محمد یوسفی ؛ گرافيست:الهه جوانمرد - هوپا - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -16-8655-600-978 انتخاب
5- سال درخت
نويسنده:ضحی کاظمی ؛ ويراستار:سعید شریفی - موسسه انتشارات نگاه - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 90000 ریال - 4 -912-351-964-978 انتخاب
6- Year of the tree
نويسنده:ضحی کاظمی ؛ مترجم:کارولین کاسکری - پرشیا شمع و مه - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 3 -02-6560-622-978 انتخاب
7- سال درخت
نويسنده:ضحی کاظمی ؛ ويراستار:سعید شریفی - موسسه انتشارات نگاه - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 4 -912-351-964-978 انتخاب
8- سین شین
نويسنده:ضحی کاظمی ؛ ويراستار:مجتبی پورمحسن - به‌نگار - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 78000 ریال - 6 -42-6835-600-978 انتخاب
9- کاج‌زدگی
نويسنده:ضحی کاظمی ؛ ويراستار:نیما سرلک - چشمه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 2 -401-229-600-978 انتخاب
10- مادر آدم‌نباتی
نويسنده:ضحی کاظمی ؛ ويراستار:محمد یوسفی ؛ تصويرگر:سوسن آذری - هوپا - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1500 نسخه - 170000 ریال - 9 -16-8655-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4