لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (10)
تالیف (1)
ترجمه (19)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (19)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چهره‌ی پشت شیشه
نويسنده:ولفگانگ اکه ؛ مترجم:کمال بهروزکیا ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق، کتابهای فندق - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 3 -154-353-600-978 انتخاب
2- بانوی سکه‌ها
نويسنده:ولفگانگ اکه ؛ مترجم:سپیده خلیلی - پیدایش - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 20000 ریال - 6 -645-349-964-978 انتخاب
3- قصر میمون‌های قرمز
نويسنده:ولفگانگ اکه ؛ مترجم:کمال بهروزکیا - افق - 144 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 1 -107-369-964 انتخاب
4- شبح سفید
نويسنده:ولفگانگ اکه ؛ مترجم:سپیده خلیلی - نشر پیدایش - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1500 نسخه - 12000 ریال - 3 -52-6695-964 انتخاب
5- چهره‌ی پشت شیشه
نويسنده:ولفگانگ اکه ؛ مترجم:کمال بهروزکیا ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق، کتابهای فندق - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 3 -154-353-600-978 انتخاب
6- راز کشتی بادبانی
نويسنده:ولفگانگ اکه ؛ مترجم:کمال بهروزکیا ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - 156 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 3 -106-369-964 انتخاب
7- چهره‌ی پشت شیشه
نويسنده:ولفگانگ اکه ؛ مترجم:کمال بهروزکیا ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق، کتابهای فندق - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 5 -105-369-964 انتخاب
8- قصر میمون‌های قرمز
نويسنده:ولفگانگ اکه ؛ مترجم:کمال بهروزکیا - افق - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 1 -107-369-964 انتخاب
9- قصر میمون‌های قرمز
نويسنده:ولفگانگ اکه ؛ مترجم:کمال بهروزکیا ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 4 -160-353-600-978 انتخاب
10- شبح سفید
نويسنده:ولفگانگ اکه ؛ مترجم:سپیده خلیلی - پیدایش - 182 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 20000 ریال - 0 -647-349-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2