ابزار وبمستر

×
شناسنامه علمی و اجرایی خانه کتاب
رئیس هیات امناء معاونین
- سید عباس صالحی
- مجید غلامی جلیسه
- هاشم هاتف
هیات امناء خانه ها
- علی اکبر اشعری
- جمشید کیان فر
- محمدتقی سبحانی
- محسن باغبانی
- علی شجاعی صائین
سردبیران فصلنامه ها
- مهدی فیروزان
- سید محمد علی احمدی ابهری
- احمد مسجد جامعی
- منوچهر اکبری
- نجفعلی میرزایی
- سید حسن اسلامی اردکانی
- محمدرضا وصفی
- حبیب اله اسماعیلی
- علی اوجبی
دبیر علمی
- محمدرضا رسولی
- نجفقلی حبیبی
- سید علی کاشفی خراسانی
- محمدحسین ساکت
- داریوش مطلبی
- محمدعلی مهدوی راد
مشاورین خبرگزاری و کتاب هفته
- سید فرید قاسمی
- علی آقا غفار
- یونس شکرخواه
- محمدرضا اسد زاده
- احمدرضا رحیمی ریسه
- علی بوذری


 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]